Tuesday, August 10, 2010

Agostachi Vis Tarik

Agostachi Vis Tarik

A smitai vhorunk visrunk nam
G oem soddun pordesan vhetana
O stom, dokxinn sonvsar bhonvtana
S onskrutaen amchi fatt soddlina
T iatr, mandde, deknni dulpodam
A mchem daiz samballun dovorlam
C hali-riti utsov-festam
H ansun khelltat pordeshi Goenkaram
I xttagottichim banddun doram

V eg-veglea sobhavache Goenkar
I tihas-ache poromparen ghusla
S onstha, klub ekvott samballta.

T arik vis, Agost, voros 1992
A mkam ek vhodd anondachi
R ajbhas Konknni amchi
I ndia-che 8ve ghottnen bhitor kaddli
K huxalkaen World Goa Day palltat ami

Lino B. Dourado
(Utodd’dekar
www.goa-world.com

No comments: